Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Macrobud" wyłonione

 w 1994 roku z W.P.B.H. "Macrobit" Sp. z.o.o. posiadające

 tradycje techniczne i organizacyjne od 1989 roku.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi pracę w zakresie robót

ogólno -budowlanych, inwestycyjnych, inżynierskich,

remontowych wraz z robotami instalacyjnymi, elektrycznymi

i sanitarnymi, produkcję materiałów budowlanych jak

również usługi transportowo - sprzętowe.

 

Za rozwój i sprawną organizację przedsiębiorstwa

Macrobud odpowiada Edmund Z. Strusiński - inżynier

budownictwa, upr. bud. nr. 136/94 stwierdzające

przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

 

 

Cykl produkcyjny bloczków betonowych